Ziektewet of arbeidsongeschikt?

De ziektewet is al geruime tijd geleden in het leven
geroepen. Hoewel veel mensen er vaak onbewust of juist bewust gebruik van
maken, weten de meeste mensen echter vrijwel niks of nauwelijks iets over het
ontstaan van de ziektewet en de reden waarom deze wet in het leven is geroepen.

De ziektewet is in 1913 officieel aangenomen, echter trad de
wet pas officieel in werking in 1930, ruim 17 jaar later. Vroeger kreeg men een
uitkering van de Ziektewet al op de eerste dag van ziekmelding, aangezien men alleen
betaald kreeg als zij die dag gewerkt hadden. Vandaag de dag is dat niet meer
zo, aangezien er tegenwoordig sprake is van loondoorbetaling (tijdens ziekte
van een werknemer). Of iemand in de Ziektewet terecht komt wordt bepaald door
het UWV en in sommige gevallen krijgen zij en u, als werkgever, soms slechter
nieuws te horen, bijvoorbeeld dat de werknemer niet meer in staat is om het
werk bij uw bedrijf te verrichten of zelfs dat hij/ zij arbeidsongeschikt is
verklaard.

Indien een werknemer arbeidsongeschikt blijkt te zijn of
niet meer in staat om het werk bij uw bedrijf te vervullen/ uit te voeren, dan
kunt u de werknemer een speciaal traject aanbieden waarbij hij of zij gecoacht
en klaargestoomd wordt om (betaald) op zoek te gaan naar een andere werkgever.
Dit traject staat bekend als outplacement.
Tijdens een outplacementtraject zal de werknemer vier diverse fasen doorlopen
in de zoektocht naar een nieuwe werkplek. De eerste fase is het verwerken van
het ‘ontslag’. Al het onrecht dat de werknemer, in zijn of haar ogen, hem of
haar is aangedaan door de werkgever en de gevoelens die daarbij horen, worden
besproken en zodoende achter zich gelaten. In de tweede fase wordt er een
zelfonderzoek uitgevoerd door de werknemer om erachter te komen wat hij/ zij
echt wilt bereiken, waarom hij/zij dit wilt bereiken, wat zijn of haar
kwaliteiten zijn en wie hij of zij zelf precies is. In de derde fase worden
alle aspecten van een sollicitatieprocedure geoefend en kritisch verbeterd en
tot slot begint, in de vierde fase, de zoektocht naar een nieuwe werkgever pas
echt door te solliciteren op openstaande vacatures.

Mocht de werknemer echter alleen langdurig ziek zijn, dan
kunt u een arbodienst
inschakelen om een plan op te stellen m.b.t. de re-integratie van de
zieke werknemer.