De aandeelhouder en zijn rechten

Aandelen
kopen
is iets dat je alleen doet om een deel van de winst op te strijken,
toch? Voor veel beleggers is dit het geval, maar er zijn nog meer redenen om
aandelen te kopen en bovendien ben je meer dan alleen een geldschieter. Als
aandeelhouder heb je namelijk bepaalde voordelen en rechten. Maar weinig
aandeelhouders, laat staan mensen die zich er niet mee bezig houden, weten
welke rechten men als aandeelhouder precies heeft.

Ten eerste heb je de basale rechten, de rechten die ook vaak
wel bekend zijn bij het publiek. De bekendste is het recht op
dividenduitkering. Dit betekent dat een aandeelhouder recht heeft op een deel
van de winst van de onderneming. Ook heeft een aandeelhouder het recht op
voorrang als het bedrijf besluit om nieuwe aandelen uit te geven, dit wordt in
vakjargon dan ook het inschrijvingsrecht genoemd.

Andere rechten die een aandeelhouder heeft zijn een stuk
minder bekend en gaan verder dan geld beleggen en de
aandelen zelf. Als aandeelhouder heb je bijvoorbeeld het recht om de algemene
vergadering van de onderneming bij te wonen. De onderneming is bovendien
verplicht de aandeelhouders tijdig van de datum, locatie en agendapunten op de
hoogte te brengen. Ook mag je als aandeelhouder informatie van het bedrijf
inzien. Dit moet overigens minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering
gedaan worden zodat jij je goed kunt inlezen. Zo heb je recht op het inzien van
de jaarrekening en het jaarverslag.

Tot slot heb je nog rechten omtrent het stellen van vragen
en het mogen spreken. Zo heb je een vraagrecht. Zo heb je het recht om
kritische vragen te stellen als je het niet eens bent met gemaakte keuzes. Ook
mag je gebruik maken van het spreekrecht, wat inhoud dat je jouw mening en
standpunt tijdens de algemene vergadering ten gehore mag brengen om zo
eventueel anderen te beïnvloeden of overtuigen.